Tillfälliga ändringar i hälsostationernas verksamhet i oktober-november – samarbete inom välfärdsområdet för att trygga tjänster