Nya öppethållningstider på hälso- och sjukvårdsmottagningen i Pojo