Enkät inom äldreservice i november-december 2020 / svarstiden kommer att förlängas till 14.12.