Ändringar i öppethållningstiden på den öppna hälso- och sjukvårdsmottagningen i Tenala