Skydda de äldre på boendeenheterna även under julen!