Kommunerna i Västra Nyland anser att social- och hälsovårdstjänsterna bör reformeras på kommunbasis och med beaktande av invånarnas behov