Arbetsgruppen för Kila daghem sammanträdde den 4.2.2019 (5.2.2019)