Vattnet från Snappertuna vattentag fyller inte kvalitetsrekommendationerna