Riktlinjer för närståendevården för personer 0-65 år, under coronaviruspandemin