Organisering av särskilt krävande social- och hälsovårdstjänster för handikappade planeras som en del av förberedelserna inför vårdreformen