Lättare att få taxi för färdtjänst- klienter uppmanas alltid använda Lähitaksis servicenummer