Utställning i Galleri Perspektivet & Galleri Fokus 3.-30.9 2019