Undervisnings- och kulturministeriets enkät 18.1.-1.2.2021