Resultat av Undervisnings- och kulturministeriets enkät: Konst- och kulturfältet har drabbats hårt av coronapandemin