Svartå filialbibliotek stänger 16.9 inför rivning, bokbuss ersätter