Raseborg anställer barnbibliotekarie till Karis och Svartå