Karis bibliotek stängt för flytt under tiden 25.7–21.8.2022