Framtidens bibliotek är ett mångsidigt allaktivitetshus enligt enkäten om biblioteksanvändning som gjordes under hösten