Diktgruppen Svalan uppträder i Ekenäs och Karis bibliotek