IT-handledning i Ekenäs, Karis och Pojo bibliotek hösten 2022