Bibliotekssystemet förnyas: biblioteken stängda 7–8.6.2022