Begränsad öppethållning i biblioteken fortsätter i april