Avvikande öppethållningstider i biblioteken under december 2023 och januari 2024