Stöd för energi- och resurseffektivitet i landsbygdsföretag och för ägarbyten kan sökas!