Finansiering för projekt inom cirkulär ekonomi kan sökas