Vattnet från Ekerö vattentag fyller åter kvalitetsrekommendationerna