Järnvägens svängbro över Pojoviken i Ekenäs repareras