Asfaltering av Raseborgsvägens rondell 15.-16.8. – korsningen stängs av