Planeringen av förbättrandet av riksväg 25 vid landsvägs 111 anslutning inleds