Planeringen av förbättrandet av riksväg 25 vid landsvägs 111 anslutning inleds

Uppmaning att koka hushållsvatten i området Dragsvik-Langansböle-Horsbäck