Reparationer påverkar vattenförsörjningen och trafiken i Karis