Symi informerar 19.3.2018: Meddelande om organiseringen av och arbetssätt inom djurskyddstillsynen