Centralgatan saneras – tillfälliga trafikarrangemang!