Byggnadsarbetet av Raseborgsvägens rondell påbörjas 3.6.2019