Byggande av Billnäs-Pumpvikens friluftsled har påborjats