Banvallens bro mellan Billnäs och Åminnefors invigdes