UPPFÖLJNINGEN VISAR ATT BADVATTENKVALITETEN VID GUMNÄS BADSTRAND FYLLER KRAVEN, AVRÅDAN FRÅN BAD UPPHÄVD