Rekordmånga fiskobservationer registrerades i Svartåns fiskvägsuppföljning, men det finns fortfarande få laxfiskar