Föreläsning 10.10.2019 – Förebygga ensamhet och förbättra säkerheten i hemmet för den äldre