Bromarv gästhamn restaurerades med hjälp av flera finansiärer och bygemanskapen