Raseborgs stads Mätnings- och fastighetsbildningsenheten ansöker om tillstånd för miljöåtgärder enligt 128 § i markanvändnings- och bygglagen för trädfällning vid Gumnäs, Pojo. Det gäller fastigheterna med RN:r 710-678-4-39 och RN:r 710-678-4-1.

Måndagen 4.12.2017 kl. 16.00 i Seminarieskolan i Ekenäs, Ladugårdsgatan 1-3. Ärende som behandlas är kungjorda på stadens officiella anslagstavla och på stadens hemsida. Protokollet från sammanträdet är offentligt framlagt torsdagen 14.12.2017 i Raseborgs stadskansli, Gustav Wasas gatan 10, Ekenäs.

Thomas Blomqvist
Stadsfullmäktiges ordförande

Stadsplaneringsarkitekten ger följande beslut 17.11.2017 som gäller planeringsbehov (MBL 137 §).

Lovnummer  PB 2017-06

Trafikverkets beslut givet 16.11.2017 nr LIVI/8371/06.02.04/2017 gällande Skogby plankorsning i Raseborg. Beslut gäller stängning av plankorsningen omedelbart för trafik tills förhållandena har förbättrats.
Beslutet är till påseende i Raseborgs stadshus, Rådhustorget, Ekenäs, på den officiella anslagstavlan under tiden 16.11 – 16.12.2017.


pdf Liikenneviraston päätös Skogbyn tasoristeys

06.11.2017

Förslag till ändring av detaljplan för Rödmossen finns offentligt till påseende enligt markanvändnings- och bygglagen på Raseborgs stads stadsplaneringsavdelning, Elin Kurcksgatan 11 B, 10300 Karis under tiden 06.11.-18.12.2017 och på planens hemsida.

Ett förslag till ändrad tomtindelning för kvarter 452 i stadsdel 55 finns offentligt framlagt till påseende på Raseborgs stads anslagstavla, Rådhustorget, 10600 Ekenäs under tiden 12.9 – 25.9.2017.

Ändrad tomtindelning, kvarter 452

Eventuella anmärkningar ska skriftligt tillställas stadsgeodeten, adr. Tekniska centralen,

Mätningsenheten, Elin Kurcksgatan 11, 10300 Karis eller till e-postadressen Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. före utgången av ovannämnda tid.

Tilläggsuppgifter tfn 019 289 3820.

MÄTNINGSENHETEN

Tf. stadsplaneringsarkitekt har gjort beslut i följande tillståndsärende gällande miljöåtgärd:

710-679-2-67 och 710-679-2-68, sportplanområdet, Fiskars, byggande av pump track cykelbana.

Ovan nämnda beslut har givits den 7.7.2017 efter anslag.
Kungörelsen hålls framlagd till allmänt påseende på Raseborgs stads anslagstavlor i Ekenäs och Karis samt på stadens www-sidor under tiden 6.7.2017 -24.7.2017.

Stadsstyrelsen i Raseborg har vid sitt sammanträde 12.06.2017 §284 godkänt
ändring av detaljplan för Resecentrets område i Karis.

Planmaterialet finns tillgängligt på Raseborgs stads planläggningsenhet, Elin Kurcksgatan 11 b, 10300 Karis och på planens www-sida >> Planens hemsida

Miljö- och byggnadsnämnden sammanträder i juni avvikande från tidigare kungjort datum tisdagen 20.6.2017 kl. 18.00 i Karis på Elin Kurcksgatan 11.

Vasa förvaltningsdomstols beslut, givet 4.4.2017 diarienummer 01897/15/5201 och 01901/15/5201 med anledning av vattenlagsenligt tillståndsärende; ändringssökande Riskala och Lukka, är till påseende i Raseborgs stadshus, Gustav Wasas Gatan 10, Ekenäs, på den officiella anslagstavlan under tiden 7.4.2017 – 8.5.2017-

Raseborgs stad 6.4.2017

Ett förslag till ändrad tomtindelning för kvarter 9031 i stadsdel 9 finns offentligt framlagt till påseende på Raseborgs stads anslagstavla, Rådhustorget, 10600 Ekenäs under tiden 1.3 – 14.3.2017.

Tomtindelning

Eventuella anmärkningar ska skriftligt tillställas stadsgeodeten, adr. Tekniska centralen, Mätningsenheten, Elin Kurcksgatan 11, 10300 Karis eller till e-postadressen Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. före utgången av ovannämnda tid.

Tilläggsuppgifter tfn 019 289 3820.

Mätningsenheten

Like it? Share it!