- 710-2-12-1068, Målaregatan 4, Ekenäs

 

Ovan nämnda beslut har givits den 19.5.2017 efter anslag.

 

Kungörelsen hålls framlagd till allmänt påseende på Raseborgs stads anslagstavla i Ekenäs samt på stadens www-sidor under tiden 18.5. - 5.6.2017.

Måndagen 15.5.2017 kl. 17.00 i Seminarieskolan i Ekenäs, Ladugårdsgatan 1-3. Ärende som behandlas är kungjorda på stadens officiella anslagstavla och på stadens hemsida. Protokollet från sammanträdet är offentligt framlagt torsdagen 26.5.2017 i Raseborgs stadskansli, Rådhustorget, Ekenäs.

Thomas Blomqvist
stadsfullmäktiges ordförande

5.5.2017

- 710-52-110-4, Landsbrovägen 20, Karis

Ovan nämnda beslut har givits den 8.5.2017 efter anslag.

Kungörelsen hålls framlagd till allmänt påseende på Raseborgs stads anslagstavla i Ekenäs samt på stadens www-sidor under tiden 5.5. - 23.5.2017.

21.4.2017

- 710-665-1-129 Uppgård,

-710-665-3-22 Borgby,

- 710-711-1-30 Thorby, Pojo

Ovan nämnda beslut har givits den 24.4.2017 efter anslag.

Kungörelsen hålls framlagd till allmänt påseende på Raseborgs stads anslagstavla i Ekenäs samt på stadens www-sidor under tiden 21.4. - 9.5.2017.

12.4.2017

I enlighet med 200 § i markanvändnings- och bygglagen och 93 § i –förordningen träder följande ändring av detaljplan i kraft med denna kungörelse:

Detaljplan för Kungsen II

Vasa förvaltningsdomstols beslut, givet 4.4.2017 diarienummer 01897/15/5201 och 01901/15/5201 med anledning av vattenlagsenligt tillståndsärende; ändringssökande Riskala och Lukka, är till påseende i Raseborgs stadshus, Gustav Wasas Gatan 10, Ekenäs, på den officiella anslagstavlan under tiden 7.4.2017 – 8.5.2017-

Raseborgs stad 6.4.2017

31.3.2017

Utkast till ändring av stranddetaljplan för Järnö finns offentligt till påseende enligt markanvändnings- och bygglagen på den officiella anslagstavlan i front office, Gamla stadshuset i Ekenäs, Gustav Wasas Gata 10 10600 Ekenäs. Man kan bekanta sig med planmaterialet även på planläggningsenheten, Elin Kurcksgatan 11 B, 10300 Karis och på sidan www.raseborg.fi/planlaggning under tiden 10.4.-12.5.2017.

Kommunmedlemmar och intressenter har rätt att ge sin åsikt om planutkastet. Skriftlig åsikt skall ges in till planläggningsenheten före utgången av framläggningstiden.

Frågor angående planutkastet besvaras av planläggningsingenjör Leena Kankaanpää 019 289 3842.

Planläggningsnämnden

20.3.2017

Utkast till detaljplan för Båssastranden finns offentligt till påseende enligt markanvändnings- och bygglagen på den officiella anslagstavlan i front office, Gamla stadshuset i Ekenäs, Gustav Wasas Gata 10 10600 Ekenäs. Man kan bekanta sig med planmaterialet även på planläggningsenheten, Elin Kurcksgatan 11 B, 10300 Karis och på sidan www.raseborg.fi/planlaggning under tiden 27.3.-30.4.2017.

Kommunmedlemmar och intressenter har rätt att ge sin åsikt om planutkastet. Skriftlig åsikt skall ges in till planläggningsenheten före utgången av framläggningstiden.

Frågor angående planutkastet besvaras av planläggningstekniker Kurt Bussman 019 289 3844.

Invånarmöte

Allmänt invånarmöte om detaljplanen för Båssastranden hålls torsdag 6.4.2017 kl 18.00. Eke Golf Lustigkullavägen 19, 10600 Ekenäs

Välkomna!

Planläggningsnämnden

 

6.3.2017

Följande detaljplan är anhängiggjort:

Skogby industriområde

Planeringsområdet, som ligger i Skogby och Harparskog byar ca 11 km sydväst om Ekenäs centrum invid riksväg 25

Detaljplaneändringens målsättning är att bilda kvartersområde för industri- och lagerbyggnader (T) och gator.

Målsättningar redogörs i programmet för deltagande och bedömning (PDB).

Beredningsmaterialet samt PDB finns tillgängliga på Raseborgs stads planläggningsenhet, Elin Kurcksgatan 11 b, 10300 Karis och på websidan www.raseborg.fi/planlaggning

Frågor om planen bevaras av planläggningstekniker Kurt Bussman, 019 289 3844.

Planläggningsnämnden

Förslag till ändring av Raseborgs stads byggnadsordning finns offentligt till påseende enligt markanvändnings- och bygglagen § 6 på front office, Gamla stadshus Rådhustorget 10600 Ekenäs. Man kan bekanta sig med materialet även på Tekniska centralen, Elin Kurcksgatan 11 B, 10300 Karis och på sidan http://www.raseborg.fi/bygga-och-bo/byggnadstillsyn/byggnadsordning under tiden 10.3.-10.4.2017.

Kommunmedlemmar och intressenter har rätt att anmärka mot byggnadsordningsförslaget. Anmärkningen skall ges in till planläggningsenheten före utgången av framläggningstiden.

Frågor angående förslaget besvaras av byggnadsinspektör Juhani Jormanainen 019 289 3801 och ledande planläggningsingenjör Niclas Skog 019 289 3840.

 

Ett förslag till ändrad tomtindelning för kvarter 9031 i stadsdel 9 finns offentligt framlagt till påseende på Raseborgs stads anslagstavla, Rådhustorget, 10600 Ekenäs under tiden 1.3 – 14.3.2017.

Tomtindelning

Eventuella anmärkningar ska skriftligt tillställas stadsgeodeten, adr. Tekniska centralen, Mätningsenheten, Elin Kurcksgatan 11, 10300 Karis eller till e-postadressen Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. före utgången av ovannämnda tid.

Tilläggsuppgifter tfn 019 289 3820.

Mätningsenheten

Like it? Share it!