21.4.2017

- 710-665-1-129 Uppgård,

-710-665-3-22 Borgby,

- 710-711-1-30 Thorby, Pojo

Ovan nämnda beslut har givits den 24.4.2017 efter anslag.

Kungörelsen hålls framlagd till allmänt påseende på Raseborgs stads anslagstavla i Ekenäs samt på stadens www-sidor under tiden 21.4. - 9.5.2017.

Anmälan gäller rallysprint biltävling vid Horsbäcks industriområde 29.4 - 30.4.2017.

Dag för givande av beslut: 21.4.2017

Centralvalnämnden i Raseborgs stad fastställde valresultatet 12.4.2017.

Vid kommunalvalet i Raseborgs stad 9.4.2017 valdes 43 fullmäktige och ett lagbestämt antal ersättare i Raseborgs stads fullmäktige för mandatperioden 1.6.2017–31.5.2021.

De valda fullmäktigeledamöterna och deras ersättare finns till påseende på stadens officiella anslagstavla, biblioteken, biblioteksbussen och på stadens hemsidor www.raseborg.fi under Kommunalval 2017 och kungörelser

Ledamöter och ersättare i Raseborgs stadsfullmäktige

 

Raseborgs stad
019 289 2000 (växel)
www.raseborg.fi

12.4.2017

I enlighet med 200 § i markanvändnings- och bygglagen och 93 § i –förordningen träder följande ändring av detaljplan i kraft med denna kungörelse:

Detaljplan för Kungsen II

Vasa förvaltningsdomstols beslut, givet 4.4.2017 diarienummer 01897/15/5201 och 01901/15/5201 med anledning av vattenlagsenligt tillståndsärende; ändringssökande Riskala och Lukka, är till påseende i Raseborgs stadshus, Gustav Wasas Gatan 10, Ekenäs, på den officiella anslagstavlan under tiden 7.4.2017 – 8.5.2017-

Raseborgs stad 6.4.2017

Vasa förvaltningsdomstols beslut, givet 4.4.2017 diarienummer 01900/15/5201 och 01902/15/5201 med anledning av vattenlagsenligt tillståndsärende; ändringssökande Tirroniemi Pasi och Helena, är till påseende i Raseborgs stadshus, Gustav Wasas Gatan 10, Ekenäs, på den officiella anslagstavlan under tiden 7.4.2017 – 8.5.2017-

Raseborgs stad 6.4.2017

Sydspetsens miljöhälsonämnds protokoll från mötet 23.3.2017 är till påseende under tiden 6.4 – 20.4.2017 i Raseborgs stadshus, Gustav Wasas Gatan 10, Ekenäs, på den officiella anslagstavlan.

Raseborgs stad 6.4.2017

Vägplanen " Förbättring av Karis – Tenala landsväg 111 genom att bygga en lättrafikled på avsnittet Stålbacka – Brunkomvägen, Raseborg”
är framlagd till allmänhetens påseende under tiden 4.4 – 3.5.2017 på tekniska centralen, Elin Kurcksgatan 11, Karis. (§ 27 i landsvägslagen)
Planen kan under framläggningstiden studeras på ovan nämnda adress.
Fastighetsägare och övriga sakägare samt de, vilkas boende, arbete eller övriga förhållanden kan påverkas av planen, ges möjlighet att inlämna anmärkningar mot planen.
Anmärkningarna bör riktas till Raseborgs stad innan framläggningstiden går ut (§ 27 i landsvägslagen) under adress: Tekniska nämnden, Elin Kurcksgatan 11, 10300 Karis

31.3.2017

Utkast till ändring av stranddetaljplan för Järnö finns offentligt till påseende enligt markanvändnings- och bygglagen på den officiella anslagstavlan i front office, Gamla stadshuset i Ekenäs, Gustav Wasas Gata 10 10600 Ekenäs. Man kan bekanta sig med planmaterialet även på planläggningsenheten, Elin Kurcksgatan 11 B, 10300 Karis och på sidan www.raseborg.fi/planlaggning under tiden 10.4.-12.5.2017.

Kommunmedlemmar och intressenter har rätt att ge sin åsikt om planutkastet. Skriftlig åsikt skall ges in till planläggningsenheten före utgången av framläggningstiden.

Frågor angående planutkastet besvaras av planläggningsingenjör Leena Kankaanpää 019 289 3842.

Planläggningsnämnden

tisdagen 18.4.2017 kl. 18.00 i Seminarieskolan i Ekenäs, Ladugårdsgatan 1-3. Ärende som behandlas är kungjorda på stadens officiella anslagstavla och på stadens hemsida. Protokollet från sammanträdet är offentligt framlagt torsdagen 28.4.2017 i Raseborgs stadskansli, Rådhustorget, Ekenäs.

Thomas Blomqvist
stadsfullmäktiges ordförande

20.3.2017

Utkast till detaljplan för Båssastranden finns offentligt till påseende enligt markanvändnings- och bygglagen på den officiella anslagstavlan i front office, Gamla stadshuset i Ekenäs, Gustav Wasas Gata 10 10600 Ekenäs. Man kan bekanta sig med planmaterialet även på planläggningsenheten, Elin Kurcksgatan 11 B, 10300 Karis och på sidan www.raseborg.fi/planlaggning under tiden 27.3.-30.4.2017.

Kommunmedlemmar och intressenter har rätt att ge sin åsikt om planutkastet. Skriftlig åsikt skall ges in till planläggningsenheten före utgången av framläggningstiden.

Frågor angående planutkastet besvaras av planläggningstekniker Kurt Bussman 019 289 3844.

Invånarmöte

Allmänt invånarmöte om detaljplanen för Båssastranden hålls torsdag 6.4.2017 kl 18.00. Eke Golf Lustigkullavägen 19, 10600 Ekenäs

Välkomna!

Planläggningsnämnden

 

Like it? Share it!