Dag för givande av beslut: 21.6.2018

Anmälan gäller Bromarfnatten, evenemang med bl.a. dansmusik i skärgårdshamnen i Bromarv 30.6.- 1.7.2018.

Beslutet ges 21.6.2018

SÖKANDE                  

Destia Oy, Kiviaines

Pb 206

01301 Vanda

ÄRENDE                      

Miljötillstånd och marktäktstillstånd för bergsbrytning och krossning på lägenheten Sköldargård RN:o 710-426-1-75 i Skällargård, Raseborg.

Beslutet ges 21.6.2018

SÖKANDE

Rasmin Oy Ab
Vestervik
10900 Hanko

ÄRENDE

Miljötillstånd för betong- och betongelementfabrik på fastigheterna Tegelbacken 1 RN:r 710-475-1-13 och Brony RN:r 710-442-1-6 i Raseborg

Vasa förvaltningsdomstols beslut, givet 18.6.2018 diarienummer 01710/16/5201 med anledning av vattenlagsenligt tillståndsärende; ändringssökande Ruoste, Järvelä m.fl. är till påseende i Raseborgs stadshus, Gustav Wasas Gatan 10, Ekenäs, på den officiella anslagstavlan och på stadens hemsida under kungörlser, under tiden 20.6.2018 – 18.7.2018.

Beslutet kan läsas här: pdf Vaasan hallinto-oikeuden päätös 18.6.2018

 

Raseborgs stad 20.6.2018

 

STADSFULLMÄKTIGE sammanträder måndagar kl. 18.00 i Seminarieskolan/aulan i Ekenäs preliminärt enligt följande: 24.9, 12.11 och 10.12.2018. Sammanträdena kungörs även skilt för varje möte. Protokollet från sammanträdet finns till allmänt påseende den tionde (10) dagen efter sammanträdet på stadens webbsida. Närmare uppgifter ger stadssekreterare Thomas Flemmich.


STADSSTYRELSEN sammanträder till ordinarie sammanträden måndagar kl. 18.00 i Raseborgs stadshus, Rådhustorget, enligt följande: 20.8, 3.9, 17.9, 1.10, 15.10, 29.10, 5.11, 19.11, 26.11 och 17.12.2018 samt 14.1.2019. Protokollet från sammanträdet finns till allmänt påseende den tionde (10) dagen efter sammanträdet på stadens webbsida och beträffande extra sammanträde i samband med protokoll från följande ordinarie sammanträde. Närmare uppgifter ger stadssekreterare Thomas Flemmich.

Med stöd av värnpliktslagen (1438/2007) och statsrådets förordning om värnplikt (1443/2007) ordnas uppbåd för år 2000 födda enligt följandet:

Kungörelsen kan läsas här: pdf Kungörelse värnpliktsuppbåd

Raseborgs stad

20.6.2018

Planläggningsnämnden i Raseborg ger 22.6.2018 beslut i nedannämnda på basen av § 171 markanvändnings- och bygglagen avsedd ansökan om undantag.

Beslutet om tillstånd och därtill anslutna handlingar finns till påseende på planläggningsenheten, Elin Kurcksgatan 11, Karis.

Västra Nylands avfallsnämnds protokoll från 7.6.2018 finns till påseende på den officiella anslagstavlan i Raseborgs stad, Gustav Wasas gatan 10 ,Ekenäs, under tiden 14.6 – 14.7.2018.

Protokollet kan läsas också här: pdf Västra Nylans avfallsnämnds protokoll

Raseborgs stad 14.6.2018

 

14.6.2018

Raseborgs stadsfullmäktige har vid sitt sammanträde 4.6.2018 § 55 godkänt detaljplan för Predium Hamn Oy Ab.

Raseborgs stadsfullmäktige har vid sitt sammanträde 4.6.2018 § 56 godkänt detaljplan för Bäljars datacenterområde.

18.6.2018

I enlighet med 200 § i markanvändnings- och bygglagen och 93 § i – förordningen träder följande detaljplan i kraft med denna kungörelse:

Del av kvarter 600 (Ramfabriken), detaljplan (stadsfullmäktige 16.4.2018 § 20)

Anmälan enligt miljöskyddslagen (527/2014) 118 § om tillfällig verksamhet som förorsakar buller, Restaurang KW
Anmälan gäller Live musik, utanför Restaurang KW, Högbergsgatan 12, under Karisnatten 27.-28.7.2018, kl. 16:00-02:30.

Denna kungörelse finns till påseende under tiden 14.6. – 28.6.2018 på Raseborgs stads anslagstavla och på stadens hemsida. Anmälan finns till påseende under kungörelsetiden i Raseborgs stadshus, Rådhustorget, 10600 Ekenäs.

Eventuella anmärkningar och åsikter med anledning av anmälan skall lämnas in skriftligen till Raseborgs miljöbyrå, Elin Kurcksgatan 11, 10300 Karis, eller via e-post till Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. senast den 28.6.2018.

Tilläggsuppgifter ges av miljöinspektör/enhetschef Maria M Eriksson, telefon 019 289 2375

Raseborg 12.6.2018
Miljöbyrån