Allmänt

Stadsplaneringsavdelningens huvudsakliga uppgift är att utarbeta general- och detaljplaner vilka styr markanvändningen och byggandet i Raseborg. Målet är att skapa förutsättningar för en bra livsmiljö och främja en ekologiskt, ekonomiskt, socialt och kulturellt hållbar utveckling.

Stadsplaneringsavdelningen bereder planläggningsärenden för behandling i Planläggningsnämnden.

Planutdrag, kartor och registerutdrag kan beställas från Fastighets- och mätningsavdelningen.

 

Planläggningsnämnden sammanträder på år 2017:

25.1, 22.2, 22.3, 19.4, 31.5, 21.6, 23.8, 20.9, 25.10, 22.11, 20.12  kl 18.00.

 

 

Kontaktuppgifter

Besöksadress:
Elin Kurcksgatan 11 2. våningen
10300 KARIS

Stadsplaneringsarkitekt
Simon Store
tel. 019 289 3843
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. 

Kanslisekreterare
Päivi Saarinen
tel. 019 289 2524
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Planläggningsarkitekt (undantagslov på planeområden och avgörande om planeringsbehov)
Marja Kuisma
tel.019 289 3846
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Ledande planläggningsingenjör (undantagslov på oplanerade strandområden)
Niclas Skog
tel. 019 289 3840
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Planläggningstekniker
Kurt Bussman
tel. 019 289 3844
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Planläggningsingenjör
Leena Kankaanpää
tel. 019 289 3842
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Ritare
Christel Lindholm
tel. 019 289 3845
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Stadsarkitekt
Rauli Ailus
tel. 019 289 2516
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Like it? Share it!