Kirsi Ala-Jaakkola  Chef för äldreservice Tfn 019 289 2220
     
Tove Hjelt-Fri  Vårdkoordinator Tfn 019 289 2274
     
Ulla Heinänen Enhetschef för stöd och vård i hemmet Tfn 019 289 3361
     
Annika Rehn Enhetschef för dygnetruntboende service Tfn 019 289 3305

Like it? Share it!