Kameran är sponsorerad av:
 
Förbindelserna är sponsorerade av:
 
Hangö gästhamn

www.itasatama.fi