Bilden uppdateras var femte minut, ladda om sidan för att uppdatera bilden. Efter att fiskvägarna är färdiga, ska kamerans material samlas till en så kallad timelapse-video som visar hela projektet från början till slut, på bara några minuter!