Vill du hyra åkrar i Karis eller Pojo för odlingsändamål?