Vaccinationerna fortsätter till åldersgruppen 1941–1946 födda!