Vaccinationerna fortsätter med följande åldersgrupp, 1947–1951 födda!