Utställning i Galleri Perspektivet 20.1 – 1.2.2020