Utställning i Galleri Fokus 15.11. 2019 – 25.1. 2020