Utbildnings- och kulturministeriet kartlägger påverkan av coronaepidemin inom kultur, konst och kreativa branscher – svara på enkäten senast 26.4